• ०६१-५७०१७१,

प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, कास्की

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

forest logo

प्रेश विज्ञप्ती, पोखरा म.न.पा.२२, पुम्दीभुम्दीमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने गराउने २२ जना विरूद्ध मुद्दा दायर