• ०६१-५७०१७१,

प्रदेश सरकार
वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, कास्की

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

forest logo

पचभैया वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र


  • कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
जम्मा ० मा १ देखि ० सम्म