• ०६१-५७०१७१,

प्रदेश सरकार
वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, कास्की

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

forest logo
शालिक राम पराजुली
व्यक्तिगत विवरण
नाम शालिक राम पराजुली
पद सहायक वन अधिकृत
मोवाइल 9846031411
ईमेल: dfokaski@gmail.com