• ०६१-५७०१७१,

प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, कास्की

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

forest logo
कोमल राज काफ्ले
व्यक्तिगत विवरण
नाम कोमल राज काफ्ले
पद डिभिजनल वन अधिकृत
मोवाइल ९८५६०३७५०७
ईमेल: dfokaski@gmail.com